Võistlused ja üritused

Tartu MV kiirkabes (vene kabe)

EESMÄRK
Sportlik-intellektuaalne meelelahutus, mille käigus selgitada välja Tartu linna meister  Vene kiirkabes ning pakkuda Tartu kabetajatele mängupraktikat.

AEG JA KOHT
Võistlus peetakse laupäeval, 16. oktoobril 2021, Tartu Kalevi maleklassis Turu 8 spordihoones.
Võistluse algus kell 11.00

VÕISTLEJAD
Võistlema lubatakse kõiki Tartu linna kabetajaid.

TURNIIRI KORRALDUS
Kuni 10 osaleja korral mängitakse ringsüsteemis, rohkema arvu osavõtjate korral 7  vooru šveitsi süsteemis olenevalt osavõtjate arvust. Mõtlemisaeg on 10min + 5sek partiile kummalegi vastasele.

KOHTADE SELGITAMINE VÕRDSETE PUNKTIDE KORRAL
Võrdse punktisumma korral arvestatakse šveitsi süsteemis võistluse korral progresseeruvat koefitsienti koos laiendustega, ringsüsteemi korral omavahelist mängu. Esikoha jagamisel toimub 2 partiiline järelmatš või ringsüsteemis turniir mõtlemisajaga
3min+2sek partiile.

AUTASUSTAMINE
Võistluste üldarvestuse kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga. Samuti autasustatakse  kolme paremat noort medali ja diplomiga ning parimat naist.

ÜLDIST
Kõik juhendis mittekäsitletud ette tulevad probleemid lahendatakse kohapeal peakohtuniku otsusega.
 
KORRALDAJA
Tartu Spordiselts Kalev