Sportlase stipendiumi statuut

 1. Spordistipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Spordiselts Kalev tippsportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.
 2. Igal aastal antakse välja kuni kakskümmend spordistipendiumi silmapaistvaid tulemusi näidanud tippsportlastele.
 3. Spordistipendiumi suurus üheks kalendriaastaks on 2023. aastal (12 x 725 eurot) kokku 8700 eurot. Väljamakseid tehakse igakuiselt spordistipendiaadi arveldusarvele.
 4. Spordistipendiumile võib kandideerida Tartu Spordiselts Kalev saavutussporditasemel arendavatel spordialadel.
 5. Spordistipendiumi taotlemise avaldus, koos treeneri kinnitusega, tuleb esitada Tartu Spordiselts Kalev juhatusele.
 6. Spordistipendiaadid valib ja kinnitab Tartu Spordiselts Kalev juhatus.
 7. Spordistipendium lõpetatakse ainult Tartu Spordiselts Kalev juhatuse otsusega, kui spordistipendiaat keeldub esindama Tartu Spordiselts Kalevit või tema sportlikes tulemustes pole toimunud arengut.
 8. Tartu Spordiselts Kalev juhatusel on õigus nõuda stipendiumi saajalt dokumente stipendiumi sihtotstarbekohase kasutamise kohta.
 9. Kui sportlase osas saab teatavaks ebaväärikas käitumine, mis on vastuolus Euroopa spordieetika koodeksiga, sh dopinguainete kasutamine, ühe aasta jooksul alates stipendiumi välja maksmisest, on Tartu Spordiselts Kalev juhatusel õigus stipendium tagasi nõuda.
 10. Spordistipendiaadi sportlike tulemuste arengut hinnatakse üks kord aastas enne uue stipendiumiperioodi algust.
 11. Spordistipendium on vabastatud tulumaksust.