madsa-laager

Õppemaks

Alates 01.09.2016 on Tartu Kalevi korvpalliosakonna õppemaks järgmine:

– 2008, 2009  lastel 15 €*/25 € kuus

– 2005, 2006, 2007 lastel 25 €*/35 € kuus

– 2003,2004 lastel 35 €*/45 € kuus

– alates 2004 s.a.lapsed 35 €*/45 € kuus

Õppemaks sisaldab erialase treeneriga treeninguid.

Õppemaksu hinnas sisaldub kohatasu 10 €, mis kuulub tasumisele sõltumata puudumistest. Võistlussõitude, turniiride, laagrite jms eest toimub tasumine jooksvalt.

Õppemaksu tasumise kohustuslik periood on 01. september kuni 31.mai (kaasaarvatud).

Õppemaks tuleb tasuda jooksva kuu eest 10ndaks kuupäevaks. Palume kõikidel lapsevanematel hoida õppeaasta vältel korrektset maksedistsipliini sooritades maksed õigeaegselt.
Maksekorraldusel palume kindlasti selgitusse märkida noorsportlase nimi, treeneri nimi, spordiala ja periood, mille eest makstakse.
Arveldusarve: EE791010152001537009 (SEB)
Saaja: Tartu Spordiselts Kalev

Treeningutasu on võimalik tasuda ka aastamaksuna, mille korral saab maksja ühe kuutasu ulatuses soodustust. Sel juhul tasutakse 8 kuu eest.

Tartu Spordiselts Kalev omab Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba (ministri käskkiri nr 983) , mille alusel kantakse makstud kuutasud tuludeklaratsioonis koolituskulude alla ning sellelt saab lapsevanem tagasi tulumaksu osa.

 

* Hinnad kehtivad õpilase kohta kuus noorsportlastele, kes saavad sporditegevuse toetust Tartu linnalt (õpilase esindaja on määranud sporditegevuse toetuse saajaks esimese eelistusena Tartu Spordiselts Kalevi) või mõnelt teiselt kohalikult omavalitsuselt.