madsa-laager

Kõlakoda

Projekteeritav kõlakoda on avalikkusele suunatud rajatis. Ruumid kõlakoja hoones on abifunktsiooniga ning mõeldud inventari hoidmiseks ning esinejate garderoobideks. Kõlakoda annab võimaluse rohkearvuliste külapäevade ja harivate noortele suunatud ürituste korraldamiseks. Käesolevast projektist saavad otsest kasu ka Sihva kogukond, kellel avaneb samuti võimalus üritustest osa saada ja oma kogukonnaüritusi kõlakoja territooriumil korraldama hakata. Lisaks on loodud võimalus ka teiste Valgamaa piirkondade kogukonnaliikmetel üritustest osa saada.

Uue suunana toome piirkonda külalisesinejaid ja saame algatada kogukonnale mõeldud uusi tegevussuundi nagu välikino, seminarid, festivalid.

Arula kõlakoda

Kõlakoja valmimine ja kogukonnateenuste arendamine ning noorte kaasamine, loob noortele tingimuse noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel tegutseda. Noorte enda poolt algatatud üritused, teatri-, vabaõhukino ja muusikalised tegevused aitavad kogukonna arengule palju kaasa.

Kõlakoda annab võimaluse huvi pakkuvateks tegevusteks ja on sotsiaalselt avatud koos midagi looma.

Kogukonnaüritustele kaasame ka Sihva kogukonna ja sotsiaalne sidusus ning kogukonna teenuse pakkumine läheb oluliselt suuremale arvule. Seega loome rohkem võimalusi loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks.

Samuti ebavõrdsete olude mõju vähendamine noore arenguvõimalustele ja tõrjutuse vältimine. Aktiivne osalus kogukonnas ja otsustes, et noored saaksid olla edukad tööturul.

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)